top of page

האם צריך אישור למחסן גינה? - כל מה שצריך לדעת על היתר מחסן גינה

עודכן: 17 בינו׳ 2022

מחסני גינה הם הגדרה כוללת לכל סוגי המחסנים הניתנים להקמה בשטח החצר או הגינה הפרטית. מחסנים אלו יכולים לשמש אתכם למגוון רחב של מטרות אחסון וצרכי שימוש נוספים ואופן הקמתם חייב להיעשות בהתאם לדרישות תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה שנכנס לתוקפו בשנת 2014.

האם צריך אישור למחסן גינה

חוק הפרגולות - מה חשוב לדעת?


חוק הפרגולות המונהג בישראל מאז שנת 2014, נועד לצרכי הסדרת נושא היתרי בנייה לתוספות בנייה כאלו ואחרות בסביבת המגורים, לרבות, הקמת פרגולות ומחסנים בשטח החצר/גינה. על פי תיקון חוק 101 זה, לא נדרש היתר בניה למטרות הקמת מחסן ייעודי בשטח החצר או הגינה במידה והמחסן אותו אתם מתכוונים לרכוש ולהתקין עומד בדרישות המופיעות בחוק.


מהם התנאים להקמת מחסן גינה ללא קבלת היתר בנייה?

בנוגע לשאלה אם צריך היתר להצבת מחסן גינה, התשובה על פי חוק הפרגולות נקבעת בהתאם לתנאים הבאים: מחסן הגינה חייב להיות מיוצר מחומרי גלם קלים בלבד, מחסן הגינה יהיה בגודל מרבי של 6 מ"ר ובגובה מרבי של 2.5 מטר, וכמו כן, מחסן הגינה לא ימוקם בשטח החזית והצבתו לא תעשה על חשבון מקומות המיועדים לחנייה. במידה והקמת המחסן אינה עומדת בתנאים המופיעים לעיל, תדרשו לקבלת היתר מחסן גינה מטעם הוועדה המקומית לתכנון והבנייה באזור מגוריכם.

חשוב לדעת: כאשר מדברים על חומרי בנייה קלים המשמשים למטרות הקמה של מחסני גינה מדברים למעשה על חומרי גלם כגון: פנל מבודד, עץ, פלסטיק, מתכת.


מתי תדרשו לקבלת היתר בניה לצורך הקמת המחסן בשטח החצר/גינה?


הקמת מחסנים בשטח הגינה בניגוד לדרישות המופיעות בחוק הפרגולות, עשוי להוביל להטלת סנקציות כנגד בעלי המחסן ואף להריסה של המחסן על ידי רשויות החוק מטעם הרשות המקומית. כפועל יוצא מכך, כאשר אתם רוכשים מחסן מובנה לשטח הגינה/חצר, חשוב להיוועץ עם יועצי המכירה על מנת לקבל מהם אינפורמציה מלאה בנוגע לשאלה האם צריך אישור בניה למחסן הגינה אותו אתם רוכשים.

חשוב לציין שגם במקרים בהם המחסן עומד בתנאים המופיעים לעיל המאפשרים הקמת מחסן ללא צורך בקבלת היתר בנייה, מטרות השימוש במחסן עשויות לחייב אתכם בקבלת היתר לצורך הקמת המחסן. ברוב המקרים, כל חיבור של מחסן לתשתיות מים או חשמל או גז, מחייבות קבלת היתר לצרכי חיבור התשתיות, ולכן, במקרים בהם תרצי להסב את המחסן למטרות עבודה המצריכה חיבור לתשתית חשמל ואו לצרכי חדר כביסה חיצוני בשטח הגינה/חצר או כל מטרת שימוש אחרת המחייבת חיבור לתשתיות, תהיו מחויבים בקבלת היתר לצרכי הקמת המחסן, וזאת גם במידה והמחסן עומד בתנאים המקדימים לצורך הקמתו ללא קבלת היתר, כאשר הליך קבלת האישור לצורך הקמת מחסני גינה מתנהל אל מול וועדת התכנון והבנייה באזור מגוריכם.6,785 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page